Brieven schrijven met Amnesty International

U steun is nodig!

Herstart

Op vrijdag 29 oktober starten we opnieuw met het Amnesty International initiatief: het schrijven van brieven naar leiders/ autoriteiten opdat zij weten dat door hen gevangen genomen mensen die voor hun rechten opkwamen niet vergeten zijn  of vergeten zullen worden.

Sterk wapen

De pen nog steeds een sterk wapen , het schrijven van een brief is een belangrijk middel om onrecht aan te kaarten.  Als brieven vanuit de hele wereld binnenstromen, weten autoriteiten dat een zaak wereldwijd wordt gevolgd.

Soms passen ze hierdoor hun gedrag aan.

Zo worden mensen vrijgelaten of krijgen zij een betere behandeling in de gevangenis.

Ondersteuning van dit initiatief

Het Mondiaal Centrum Breda onderschrijft en steunt waar mogelijk de activiteiten van Amnesty International.
Amnesty International strijdt voor mensenrechten overal en voor iedereen.

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen.

Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid:
van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting
en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Het Mondiaal Centrum Breda stelt Amnesty International in de gelegenheid om elke laatste vrijdag van de maand, een gedurende de reguliere inloop een schrijfochtend te organiseren.
Tijdens deze schrijfochtend kunt u brieven of kaarten schrijven, gericht aan regeringsleiders, om hen:
– op te roepen om ten onterecht gevangen genomen personen vrij te laten.
– erop te wijzen dat de rechten van (politieke) gevangenen of groepen mensen gerespecteerd dienen te worden.

Deze schrijfacties hebben effect, met enige regelmaat worden gevangenen vrijgelaten.
Uw deelname is daarom gewenst.

 

Logo Amnesty International
Print Friendly, PDF & Email