Vredesweek activiteiten

Georganiseerd door het Mondiaal Centrum Breda in de Vredesweek (17 – 25 september)

Onder het motto: “HET IS NU TIJD VOOR VREDE” geeft ook het Mondiaal Centrum Breda in 2022 gevolg aan de door PAX ingestelde vredesweek

De vredesweek wordt ieder jaar landelijk georganiseerd door Pax en het Mondiaal Centrum is de ambassade van Vrede in Breda.
Dit jaar willen we groots uitpakken en willen een grote wandeling door de stad maken onder het motto (Het is tijd voor Vrede). Met maatschappelijke en kerkelijke organisaties hebben we een voorbereidingsgroep gevormd bestaande uit Amnesty Breda, Vluchtelingenwerk, Tientjes, FNV de Poolse vereniging, de PKN en het Bisdom Breda

Het programma:

WALK OF PEACE op 17 september

  1. We beginnen om 12:00 uur met de Stiltekring, een landelijke activiteit van de vredesorganisatie voor Pax, over de situatie in Ukraine op het Groenendijkplein bij de Vredesduif. Er zal landelijk in veel plaatsen 5 minuten stilte gehouden worden om vrede te vragen voor Ukraine. Daarna spreekt Frans Slwabewsky namens de vakbond FNV. Het koor Bondeko zorgt voor aangepaste liederen.
  2. 12:30 aankomst bij gemeenschapshuis de Biesdonk, terwijl de klokken van de Franciscuskerk luiden. Toespraak door pastoor Lars Peetam namens de christelijke kerken daarna een Getuigenis van Mohammed Hassan over Vrede en oorlog in Afghanistan, als spreker van Groen Links het raadslid Homayoen Madad.
  3. gevolgd door Uitdelen van soep met brood.
  4. 14:00 Ontvangst bij de Moskee Arrahman aan de Archimedestraat door de imam en het bestuur.
  5. 15:00 uur Ontvangst bij de Koepel door Oekraïners.
  6. 15:30 uur Ontvangst en activiteit op de hoek van de Poolse Mariakapel Claudius Prinsenlaan/Singel.
  7. 16:30 Aankomst Mondiaal centrum met getuigenis van Anita Bastet uit Rusland.
  8. 16:45 uur Optreden van muziekgroep met zang onder leiding van Wout Kwakernaat.
  9. 17:15 uur Afsluiting met maaltijd voor iedereen.

TENTOONSTELLING: Opening

Aansluitend aan de Walk Of Peace

Tegelijkertijd met de start van de Vredesweek opent ArtRing een tentoonstelling in de Aula van het Mondiaal Centrum Breda.

ArtRing is een amateur-kunstenaarsvereniging uit Teteringen die met een grote verscheidenheid aan  creatieve vormen werkt, zoals: schilderen, keramieken, beeldhouwen, textiele werkvormen.

Vlucht” – het jaarthema van ArtRing – is op heel verschillende manieren vorm gegeven: zowel de rauwe en hopeloze realiteit van de vlucht uit een land om wie of wat je bent, als de kleurrijke en hoopvolle vlucht naar de vrijheid  zijn in een tiental werken heel persoonlijk weergegeven.

Ook amateurkunst is een weerspiegeling van de maatschappij; de vluchtelingenproblematiek raakt ons allen.

LEZING: Sylvana Simons

Op maandag 19 september om 19:30 uur in het Mondiaal Centrum Breda zal Sylvana Simons, parlementariër BIJ1 een inleiding houden over hoe zij aan het Vredesproces bijdraagt. Na afloop discussie.

De lezing van parlementariër Sylvana Simons komt te vervallen! Zij heeft laten weten vanwege gezondheidsredenen daartoe niet in staat te zijn. Mogelijk dat zij in het najaar deze lezing alsnog kan houden.

LEZING/INLEIDING: Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin

Op donderdag 22 september  om 19:30 uur zal de oud-minister van Justitie en emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin een inleiding houden met als Titel: “Vrede en Recht” naar aanleiding van de gebeurtenissen in Ukraine.

Voor beide lezingen is het verplicht zich aan te melden gezien de
zaalgrootte bij gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl

Vredesweek 2022
Print Friendly, PDF & Email