Berichten

Vredesweek 2019

Tijd vliegt, een week is niks, voor je het weet is het al weer zo’n dag waarvan je de laatste keer nog dacht; ” jeetje daar moet ik nog een hele week op wachten”.  En nu is die dag al weer gisteren.  Terwijl ik dit berichtje schrijf is het de dag na de Vredesweek. Als u dit leest is het minstens alweer twee dagen na de vredesweek. Maar ook dan is de vrede, de wereldvrede nog niet bereikt.

Konden we dat maar zeggen van de vele oorlogen die nog steeds voort woeden en niet of enkel onder voorwaarden worden beëindigd.

In  de vredesweek vestigen wij onze aandacht extra hierop en dragen wij extra onze vredeswens uit.

In  het mondiaal centrum heeft fotograaf Piet den Blanken een serie foto’s opgehangen. Hier is te zien de aankomst van bootvluchtelingen die het geluk hadden levend een Europese kust te bereiken. Daarna sprak Linda Polman over haar boek “We willen ze niet” met een aangrijpend vertoog hoe we vroeger met de Joden zijn omgegaan en nu met vluchtelingen. De ruim 40 personen lagen aan haar lippen.

Op zaterdag 28 september was er een programma voor jong en oud met als thema; vluchten, de beruchte en jammerlijk verlopen vlucht uit Breda werd genoemd, de verplichte repatriëring van de Molukse KNIL militairen met hun gezinnen. Zo werd pijnlijk duidelijk dat er nog een  lange maar broodnodige weg te gaan is naar de vrede.  In een andere groep werd gebrainstormd over Syrië, is er een toekomst? Ook werd duidelijk naar voren gebracht hoe ook Alevieten moeten vluchten uit het huidige Turkije

Daarnaast was er ook de vrolijke noot die vrede in zich draagt, met live muziek. Ook voor de kinderen was  er de mogelijkheid tot doen in het teken van de vrede. Alleen al de titel van de workshop  maakte je blij. Die was nl “lachyoga” Nou, daar heb je tussen al die zware kost wel even behoefte aan.  En last but not least een niet  te versmaden Syrische maaltijd. Samen eten is een mooie, vredige afsluiter van deze week. Volgend jaar weer, in de hoop dat er vooruitgang is geboekt in de verdraagzaamheid. Het werken aan vrede  beperkt zich niet tot deze ene week. En hopelijk zijn  we volgend jaar een grote stap verder gekomen.

Anneke Rasink

aankondiging

[Best_Wordpress_Gallery id=”337″ gal_title=”Vredesweek 2019″]

Thema: Vrede verbindt over grenzen

In Breda worden er tijdens de Vredesweek een aantal activiteiten georganiseerd, die relatie hebben met het thema ´Leven in Vrijheid´ ter gelegenheid van de viering van de bevrijding in Breda 75 jaar geleden. Aangesloten wordt bij de thema´s Vlucht,Vrede en Liefde.

21 september 2019

Op zaterdag 21 september, de Internationale dag voor de Vrede is er van 14:00 uur tot 17:00 uur een manifestatie in het Valkenbergpark met zang, dans en mantra Zie hiervoor http://www.sathyasai.nl

24 september 2019

Op dinsdag 24 september zijn er twee bijzondere activiteiten in het Mondiaal Centrum Breda

 • Om 19:30 uur: Opening foto-expositie in Mondiaal Centrum van Bredase fotograaf Piet den Blanken met als thema: “Niemand wil ze hebben”. Hij heeft foto´s gemaakt van vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen. Den Blanken reisde hiervoor naar Griekenland, Macedonië, Servië, Hongarije, Libië, Italië en meest recent naar Bosnië.
 • Om 20:00 uur: Lezing door de schrijfster Linda Polman over haar boek Niemand wil ze hebben. Zij maakt een vergelijking tussen de Joden, die niet echt welkom waren in de jaren dertig van de vorige eeuw en de vluchtelingen van vandaag. Daarnaast gaat ze gedetailleerd in op het functioneren van Vluchtelingenorganisaties.
[Best_Wordpress_Gallery id=”334″ gal_title=”Opening Vredesweek 2019″]

28 september 2019

Op zaterdag 28 september staat wederom het thema vlucht op het programma in het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holststraat 71.
Programma: (onder voorbehoud)

 • 13:30 uur Inloop met koffie en thee
 • 14:00 uur – 15.00 uur vluchtverhalen
  • van de Vlucht uit Breda op 12 mei 1940,
  • vlucht vanuit de Molukken door dhr Crams Nikijuluw en
  • vlucht uit het hedendaagse Turkije
  • vlucht uit Afghanistan
 • 15:00 uur Optreden van kinderen over het thema vlucht
 • 16:00 uur Wereldmuziek
 • 17:00 uur Afsluiting met gezamenlijk eten.

Parallel vinden er om 14:00 uur en 14:30 uur een workshop plaats over de toekomst van Syrië.

In de daarvoor speciaal opgezette tent worden kinderactiviteiten georganiseerd, die met het thema vlucht te maken hebben onder leiding van de kunstenares Emanuela Slanzi.

[Best_Wordpress_Gallery id=”336″ gal_title=”Vredesweek 2019″]

Download hieronder de vredesweek poster

Gerelateerde artikelen
Associaties met Vrede

Meer dan ooit is het noodzakelijk om aan te tonen dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden ook in Nederland en dus ook in Breda welkom zijn! Het Mondiaal Centrum Breda (MCB) nodigt eenieder uit om deel te nemen aan een Vredesmars op zaterdag 26 september vanaf 16.00 uur vanaf het AZC aan de Nassausingel 26 naar het MCB. Al bijna een jaar reeds wonen er 390 vluchtelingen in AZC De Boschpoort, naast de Koepel. Ook zij zijn uitgenodigd om mee te lopen met de Vredesmars. 

Vredesweek 2015

Poster Vredesweek 2015
Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan, maar ook mensen die niet tot je omgeving behoren. Dit is voor iedereen niet altijd gemakkelijk. De ander maakt ons soms angstig, de angst voor het vreemde, waardoor spanningen ook in onze eigen stad of wijk kunnen oplopen. De Vredesweek 2015, en daar sluit deze activiteit van het MCB zich bij aan, gaat over deze keuze en heeft dit jaar als thema “Vrede Verbindt.” Trekken we ons onverschillig terug of organiseren we een tegenkracht tegen angst of terreur? Laat merken dat het wat met ons doet en neem initiatieven om gastvrijheid in praktijk te brengen!

Verdere programma

Na aankomst in het MCB gaan we gezamenlijk eten met buurtbewoners en belangstellende Bredanaars. Verdere programmaonderdelen van deze activiteit:

 • Korte toespraak door de directeur van Vluchtelingenwerk Midden-Brabant, Patricia Brunklaus
 • Workshop over Syrië door Evert-Jan van der Grift van vredesorganisatie Pax
 • Onthulling Vredesbeeld van de zwarte Madonna die huilt
 • In de avond zal het koor Bondeko en een aantal zangers en zangeressen vredesliederen zingen
 • Er is een DJ die toepasselijke muziek zal draaien.
 • Voor de kinderen zal er een aparte partytent in de tuin neergezet worden met speciale activiteiten.

Kortom, Breda Barst hier niet, maar zal op die dag Bruisen van activiteiten. Het is van groot belang dat veel mensen aan deze vredesmars deelnemen om te laten merken dat vluchtelingen ook in Nederland welkom zijn.

Meer gedetailleerd programma

Toekomstplannen MCB

Het MCB zal in de toekomst nog meer initiatieven ontwikkelen voor vluchtelingen, zodat ze zich nog meer welkom voelen. We houden ons voor ideeën aanbevolen en zoeken vrijwilligers die met ons meedenken en iets willen doen. Opgave via jkalkar@casema.nl.