NB: er is een onderscheid tussen de inhoud van de portefeuille, die een zekere verantwoordelijkheid met zich brengt en het zijn van contactpersoon, waarbij de verantwoordelijkheid primair bij het betrokken onderdeel of commissie ligt.

Voorzitter (i.c. Wilbert)
Belangrijkste taken:

 • leiden bestuursvergaderingen
 • representatie naar buiten
 • lid DB.

Belast met:

 • algemeen beleid
 • externe contacten
 • contacten gemeente, zorgsector (Zorg voor Elkaar)
 • contacten verwante instellingen als vluchtelingenwerk en landelijke organisaties, vaak samen met een andere bestuurslid.
 • samen met secretaris: voorbereiding agenda AB en DB
 • contact met projectleider Maatjesproject over project en verdere ontwikkelingen (in nauwe samenspraak met de penningmeester)

Vicevoorzitter (i.c. Ellen)
Belangrijkste taken:

 • vervangen van de voorzitter bij afwezigheid
 • als portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vrijwilligersbeleid.

Belast met:

 • begeleiden/aansturen van coördinatoren,
 • bewaken van afspraken met vrijwilligers (vrijwilligerscontracten) in samenwerking met de coördinatoren,
 • werving en selectie vrijwilligers.
 • begeleiding Coordinator MCB (samen met BBB&B-bestuurslid)
 • Contactpersoon voor Naald en Draad en voor project Toeleiding Arbeidsmarkt.

Secretaris (i.c. Piet)
Belangrijkste taken:

 • verslaglegging van vergaderingen AB en DB,
 • beheer van het archief
 • communiceren van bestuursbesluiten naar coördinatoren en vrijwilligers,
 • onderhouden externe contacten.
 • bijhouden vrijwilligersadministratie en bewaren vrijwilligerscontracten,
 • zorg dragen voor afwikkeling van binnenkomende en uitgaande post, mails en andere berichten
 • coördinatie werkbezoeken en uitwisseling.
 • lid DB

Penningmeester (i.c. JanR)
Belangrijkste taken:

 • financieel beheer,
 • jaarrekening en begroting.
 • lid DB.

Belast met :

 • subsidieaanvragen en verantwoording ervan, dit alles ism voorzitter.
 • contactpersoon voor Broeders van Huijbergen, fondsen en gemeente v.w.b. financiële zaken.
 • contact met projectleider Maatjesproject over project en verdere ontwikkelingen (in nauwe samenspraak met de voorzitter)

Bestuurslid Gebouwbeheer en tweede penningmeester (i.c. Frans)
Belangrijkste taken:

 • als Gebouwbeheerder:
 • facilitair en technisch beheer en verhuur van ruimten,
 • begeleider coördinator F&T,
 • als tweede penningmeester:
 • uitbetaling leefgeld en beheer kleine kas.
 • lid DB.
 • Contactpersoon voor aannemers, nutsvoorzieningen etc.

Algemeen bestuurslid (i.c. JanH)
Belangrijkste taken:

 • begeleiding en ondersteuning van BBBB-commissie, Activiteitencommissie, werkgroep Samen Eten en Inloop.
 • Contactpersoon voor: Breda in Dialoog, Vredesweek, Herdenking Kristallnacht, Overleg gezamenlijke inlopen.

Algemeen bestuurslid (i.c.Bram)
Belangrijkste taken:

 • lid van BBBB-commissie en intermediair met bestuur,
 • als verbinder met de wijkraad contacten en afstemming met de wijk Boeimeer, levert kopij voor wijkkrant.
 • Vertegenwoordiger van MCB bij LOS en Zorg voor elkaar Breda (samen met voorzitter).

Vacature Algemeen Bestuurslid PR&Communicatie

Print Friendly, PDF & Email