Symposium: Kerk en Slavernij, 26 januari 2024

Geschiedenis, Heden en Toekomst
26 januari 2024

Organisatie:

Bisdom Breda, Protestantse Gemeente Breda, Mattheüskerk (Chr. Geref. Kerk), Destiny Church International Breda, Hart voor Breda-Noord, Mondiaal Centrum Breda, St. Herdenking Afschaffing Slavernij Breda.

Sprekers:

  • mgr. Karel Choennie (bisschop van Paramaribo),
  • prof. dr. Heleen Zorgdrager (Protestantse Theologische Universiteit)
  • Dr. Ferdinand Igbeche (Destiny Church)

Locatie:

Markuskerk Breda (Hooghout 96)

Aanvang:

14:00u (inloop vanaf 13:30u)

Einde:

nagesprek en borrel van 17:00-18:00u

Aanmelding:

is verplicht i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen, via onderstaande link of QR-code

volg deze link aan aanmeldpagina
Het symposium is ook online te volgen via de website www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Markuskerk Breda)

Op 17 januari wordt ter voorbereiding op dit symposium de documentaire “Alledaags racisme” van Ida Does vertoond (n.a.v. het gelijknamige boek van Philomena Essed). Dit is eveneens in de Markuskerk (aanvang 20:00u).

Beschrijving:

Een samenwerkingsverband van Bredase kerken en maatschappelijke organisaties houdt op vrijdagmiddag 26 januari 2024 een symposium over het thema: Kerk en slavernij. Verleden-heden-toekomst. Wat was de rol van de kerken bij het in stand houden van de slavernij in Suriname en op de Antillen, hoe werkt de slavernij nog altijd door en welke vormen van slavernij zien we vandaag de dag, en hoe kijken we samen de toekomst in? Er zijn drie sprekers die hierop zullen ingaan. De bisschop van Suriname, mgr. Karel Choennie, zal als eerste op bovenstaande vragen ingaan. Daarna is er een lezing van professor Heleen Zorgdrager. Zij is betrokken bij een breed onderzoeksproject naar kerk en slavernij. Ze zal ingaan op de rol van de Bijbel, zowel bij de rechtvaardiging van slavernij als bij het verzet ertegen. Pastor Ferdinand Igbeche van de Destiny Church in Breda-Noord zal vervolgens ingaan op de vraag wat we van de echo’s van het verleden kunnen leren met het oog op de toekomst.

Persbericht

door: Henk Ketelaar.

Kerk en slavernij bezien vanuit historisch perspectief

Surinaamse bisschop Mgr. Choennie spreker op Bredaas symposium

BREDA – Bisschop van Paramaribo, Mgr. Karel Choennie is spreker op het symposium ‘Kerk en Slavernij’  Deze wordt gehouden op vrijdag 26 januari tussen 14 uur en 16.30  in de Bredase Markus Kerk, Hooghout 96. Met professor Dr. Heleen Zorgdrager, protestantse theologe en Dr. Ferdinand Igbeche, pastor van de Destiny Church International Breda, gaat hij in op de rol van de kerk in de slavernijperiode. De organisatie is in handen van Bredase maatschappelijke organisaties en kerken.

Volgens Mgr. Choennie dient de kerk zich ervan bewust te zijn van het feit dat zij onvoldoende heeft gedaan tegen mensenrechtenschendingen in de slavernijperiode. In een interview liet hij daarover het volgende weten: “De geschiedenis dient zo waarheidsgetrouw mogelijk te worden (her)schreven door terug te gaan naar kerkelijke en andere bronnen aangaande de plantages en de stad. De kolonisatie en kerstening heeft inheemse culturen vernietigd en de Afrikaanse cultuur (winti) zwaar onderdrukt, maar God openbaart zich in alle culturen. Het is dan ook een opdracht voor de kerk om elementen in ontvangende culturen positief te waarderen en bepaalde gebruiken over te nemen”.

Kerkelijke rol

Mgr. Choennie is de tweede bisschop van Paramaribo van Surinaamse afkomst, maar de eerste met Hindoestaanse wortels. Als geen ander weet hij welke rol de kerk met name in Suriname en de Nederlandse Antillen tijdens de slavernijperiode speelde. Hij zal de geschiedenis van de Marrons (slaven), de betekenis van de slavernij heden ten dage en moderne vormen van slavernij op de bühne brengen.

Na hem spreekt Heleen Zorgdrager over de rol van de Bijbel, zowel bij de rechtvaardiging van slavernij als bij het verzet ertegen. Ferdinand Igbeche gaat in op de vraag wat we met het oog op de toekomst van de echo’s van het verleden kunnen leren.

Echo’s

“Slavernij is niet iets waar je als nakomelingen van slaven dagelijks mee bezig bent. Het zijn de echo’s uit het verleden die de mensen eraan doen herinneren. Dat kan bijvoorbeeld al tijdens een tv-uitzending zijn of een filmvoorstelling zijn. Die ervaar je overigens zonder dat ze positieve of negatieve gevoelens oproepen. Daarover, maar ook over migratie zal mijn lezing gaan,” laat Ferdinand Igbeche kort samengevat over zijn lezing weten.

Deelnemen is gratis. Aanmelden is gewenst via een link of QR-code te vinden op de site: www.mondiaalcentrumbreda.nl

Foto-onderschrift;

Bisschop Mgr. Karel Choenne spreekt op Bredaas Symposium “Kerk en Slavernij.” (Foto: Archief Bisdom Breda)

Woorden: 389. Tekens exclusief spatie 2105 inclusief 2472

Foto’s van het symposium

Print Friendly, PDF & Email