donorconferentie over hulp aan Syrië.

De delegaties die deelnamen aan de donor conferentie in Brussel deelnamen zegden € 4.4 miljard aan steun toe voor 2018. Hiermee moet in de noden voorzien worden van de vluchtelingen die, door de inmiddels 7 jaar durende oorlog, van huis en haard zijn verdreven, en voor de landen die de vluchtelingen opvangen.

Tijdens deze twee dagen durende donorconferentie beloofden de delegaties ook om hun steun een vervolg te geven voor de komende jaren. Hiermee moet het mogelijk worden om te voorzien in bescherming en hernieuwde levenskansen voor:

  • ruim 5,6 miljoen in de regio verspreidde Syriërs;
  • voor de 13 miljoen Syriërs die in Syrië zelf in humanitaire nood verkeren;
  • en de nog eens 3,9 miljoen Syriërs die elders opgevangen worden.

Bij het sluiten van de conferentie werd voor in totaal € 3,4 miljard financiële steun beloofd voor de periode 2019 – 2020.

Lees meer op de website van UNHCR

Print Friendly, PDF & Email